De Natuurbron.com

In verband met de start van een VOF staat de praktijk momenteel op non-actief.

Zoekt u hulp dan kunt op onderstaande link klikken voor een therapeut bij u in de buurt. https://www.hypnotherapie.nl


Wanneer je overweegt ondersteuning te zoeken, sta je op het punt een

verandering te ondergaan, te kijken naar wat je wél wilt en

er "bewust" iets mee te doen...Hoe gaat dat in de praktijk:
Er wordt gewerkt met natuurlijke behandelingen.
Dit houdt in dat ieder van ons de natuurlijke neiging heeft naar gezondheid en evenwicht.
Klachten zijn dan een gerichte poging en signaal van ons systeem om het verstoorde evenwicht te herstellen.
Werkwijze:
Er wordt binnen de praktijk holistisch en eclectisch gewerkt met heldere en op de oorzaak
van de klacht gerichte werkvormen.
De onderliggende oorzaken worden opgespoord en getackeld zodat je er in het dagelijks leven profijt van hebt.
Je kunt onder het kopje 'Werkvormen' lezen hoe dit werkt.
Naast de praktijk werk ik vanaf 1996 binnen de GGZ.
Deze combinatie maakt dat ik zowel thuis ben in de reguliere als complementaire gezondheidszorg en
ondersteuning op maat kan bieden.

Vertrouwen:
Vertrouwen en afstemming versnellen een (herstel) proces.
De beste werkwijze vind plaats in goed overleg en samenspraak met elkaar.
Er kan voorafgaand aan een behandeling altijd gebeld worden voor informatie of om te horen of het 'klikt'.
Zo ‘ja’ zullen we een afspraak maken voor een intake, aan de hand daarvan zal een behandelvoorstel
gedaan worden.
Als we ons daar beide in kunnen vinden zal dit verwoord worden in een behandelovereenkomst.
Vervolgens wordt er na 3 à 4 behandelingen geëvalueerd om te bespreken in hoeverre de beoogde doelen
behaald zijn en/of welke vervolg stappen er wenselijk zijn.


Twijfel je om de sprong te wagen?
Dan kun je het onderstaande filmpje bekijken om zelf tot
een keuze te komen....