De Natuurbron.com

Service

De praktijk biedt de volgende service mogelijkheden:

Voorafgaand aan de behandeling vind er een intake gesprek plaats.
Dit gesprek dient om op elkaar af te stemmen, helder te krijgen wat de vraag is en hoe de draagkracht is.
Als na dit gesprek besloten wordt om niet door te gaan dan zal de tijd niet in rekening worden gebracht.
Zowel vanuit jouw als mijn kant kunnen er redenen zijn om niet door te gaan en dat is oke. 
Daarbij zal van mijn kant altijd uitleg gegeven worden en meegekeken worden naar andere vormen van behandeling als je dat wenst, alvorens het contact te beëindigen.
Besluit je om door te gaan dan wordt de intake gezien als onderdeel van de behandeling en wordt het wel in rekening gebracht. Als we verder gaan wordt gestart met het opzetten van een behandelovereenkomst.

CD opname. Het is mogelijk om tegen betaling (zie tarieven) een opname te laten maken van je sessie. Tijdens een sessie zit je vaak zo in het verhaal dat het prettig kan zijn om alles achteraf nog eens te beluiseren zo vaak je wilt. Als je hier intresse in hebt dien je dit vooraf kenbaar te maken zodat de apparatuur in orde gemaakt kan worden.

Nazorg
1 x per jaar biedt de praktijk personen die in behandeling zijn geweest een kort gesprek van 30 minuten om te bespreken hoe het is verlopen na de behandeling. Je kunt het zien als een check-up, een pas op de plaats, door samen nog eens te evalueren of vervolg stappen te bespreken. Afhankelijk van de privacy gevoelige onderwerpen kan dit in de praktijk maar ook tijdens een boswandeling plaats vinden.
Deze service is kosteloos en vrijblijvend. Via een e-ail kunt je je belangstelling hiervoor kenbaar maken en een verzoek voor een afspraak indienen.
 

                                        
 
 
 
Alternatieve betaling 
Geld is het enige ruilmiddel vandaag de dag om diensten in te kopen. Toch zijn er mensen die door een gebrek hieraan geen gebruik kunnen maken van de diensten in mijn praktijk.  

Mocht dat bij u aan de orde zijn, dan kunt u contact opnemen en vragen naar de mogelijkheden tot een alternatieve betaling.Dit houdt echter niet in dat er minder betaald wordt of een korting wordt gegeven. Er zal i.p.v. betaling een wederdienst geleverd worden die gelijk staat aan het bedrag van de sessie of een reeks sessies.Te denken valt aan iets waar je goed in bent, of gemakkelijk aan kunt komen. Heb je bijv. een moestuin dan kan het totale bedrag in groente pakketten betaald worden. Of door schilderwerk te verrichten. Het bereiden van catering maaltijden, leveren van openhaard hout, boekhouding, tuinonderhoud, stofferen  van autostoelen etc.Wat ik van je vraag is dat je zelf vooraf ideeen aandraagt van wat je als alternatieve betaling zou kunnen doen. 
In samenspraak zullen we tot een overeenkomst komen waar we beide tevreden mee kunnen zijn zonder dat daar geld aan te pas hoeft te komen.

Geld is niet meer dan een hulpmiddel om evenredig diensten uit te wisselen. Als er geen geld is kan het in mijn visie niet zo zijn dat iemand niet meer of nauwelijks deel kan nemen aan de samenleving. Iedereen is ergens goed in en niemand is hier voor niets….dus sta open voor iets nieuws, en doe waar je goed in bent. 

Samenwerking
Daarnaast biedt de praktijk samenwerking met een gevarieerde groep hulpverleners binnen de reguliere en alternatieve sector. 
De praktijk geeft niet alleen zelf complementaire zorg maar onderhoudt ook een netwerk aan professionals die allen een eigen manier van werken hebben maar met het zelfde uitgangspunt; wat is er nodig om deze persoon zijn natuurlijk evenwicht te laten hervinden en welke behandeling kan daar zo goed mogelijk aan bijdragen.

Er is o.a. samenwerking met een Weerbaarheidstrainer(rots en water), orthomolculair therapeut, (voeding en advies), masseur, accupuncturist, voetreflex therapeut, councelor, psychotherapeut en een animal asisted therpeute (werken met dieren voor b.v. personen met autisme of angst voor dieren). Zie hun websites onder het kopje ' Links' rechts boven in.

Door deze combinatie van therapeuten kan een volledig beeld behandeld worden en is het aanbod zo compleet mogelijk samengesteld. Op deze manier vind er naast samenwerking eventueel ook snelle doorverwijzing plaats als je dit wenst. Zo kan het bijvoorbeeld een meerwaarde zijn om op indicatie enkele sessies van een animal assisted therapeute in te voegen om het proces binnen een hypnose behandeling te bekrachtigen en visa versa.