De Natuurbron.com

Erkenning

 

Hieronder volgen diverse lidmaatschap en registratienummers waaraan de praktijk voldoet. 


Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners

Binnen de gezondheidszorg zijn vele individuen en kleine en grote organisaties actief. In de elektronische communicatie tussen alle partijen is het van belang elke partij goed te identificeren. Vektis houdt daarvoor namenbestanden bij en geeft codenummers uit aan partijen in de zorg. Daarnaast wordt ook allerlei andere informatie van betrokkenen vastgelegd die relevant is voor de afhandeling van bijvoorbeeld declaraties.
Het lijkt eenvoudig, maar als gevolg van fusies, verhuizingen, bedrijfsbeëindigingen, startende bedrijven en beroepsbeoefenaren verandert het spelersveld onophoudelijk.
  • BTW nummer: 1404.71.315.F.01.7270

BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) is een omzetbelasting die wordt geheven bij de levering van een dienst.
Natuurgeneeskundigtherapeuten zijn verplicht btw te heffen op diensten die ze leveren.


  • Kamer van koophandel nummer:   20153934

Vanaf 2009 zijn alle paramedisch natuurgeneeskundig therapeuten verplicht zich in te schrijven bij de kamer van koophandel.
Het is voor zzp-ers en freelancers van belang dat zij daadwerkelijk als zelfstandige worden beschouwd.
De Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) stellen de status van
de freelancer vast. Hierbij speelt wetgeving op het gebied van arbeid, sociale verzekeringen en belastingen een rol.


  • UNICEF lidmaatschapnummer: 02230261

Via een notariëleakte wordt er ieder jaar voor minimaal vijfjaar achtereenvolgens 1% van de opbrengst
uit de praktijk gestort op rekening van Unicef.