De Natuurbron.com

Vergoedingen & zorgverzekeraars

 

Vergoedingsmogelijkheden:

 1. Informeer, voordat je aan de behandeling begint, eerst bij uw ziektekostenverzekeraar of zij de kosten hiervan vergoeden. Noteer als je dat telefonisch doet ALTIJD de naam van diegene met wie je gesproken hebt en doe dat liefst in het bijzijn van een neutrale persoon.                                                                                       
 2. Als je dit zelf wil kan er op verzoek een diagnostisch formulier ingevult worden en een behandelplan opgesteld worden voor b.v je huisarts of verzekering waarin wordt aangegeven waarvoor je in therapie komt en wat de verwachtingen zijn.
   
 3. In een aantal gevallen is vergoeding ook mogelijk via de regeling sociale bijstand van de sociale dienst. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden. Ook werkenden kunnen hierop een beroep doen. Hierover kunt u inlichtingen inwinnen bij de sociale dienst.
   
   
 4.  Er is geen verwijzing van een huisarts nodig.
   
 5. Je kunt de gemaakte kosten , als je niet voor vergoeding in aanmerking komt, meestal als bijzondere ziektekosten op de belastingaangifte aftrekken.
   
 6. Informeer eens bij de Arbo-dienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoeden (een deel van) de kosten. Dit betreft dan vooral klachten die met het werk te maken hebben. 
       
De praktijk is vanaf 2006 ingeschreven geweest bij beroepsvereniging de BATC en is in 2010 geacrediteerd. 
Gezien de vele veranderingen vanuit zorgverzekeraars en het zorgstelsel is er echter bewust voor gekozen om de praktijk uit te schrijven van de beroepsvereniging om de tarieven toegankelijker te houden voor een groter publiek. Hierdoor zijn de eventuele vergoedingen van aanvullende verzekeringen bij verzekeraars niet meer van toepassing.