De Natuurbron.com

Hypnose en RegressieDe hersenen maken geen verschil tussen wat we met onze ogen zien of wat ze zich herinneren...Dit betekent dat als we in een situatie zijn en die ervaren, er bepaalde delen van de hersenen oplichten.
Sluit je vervolgens je ogen en haal je diezelfde situatie voor de
geest dan zullen diezelfde delen in je hersenen oplichten alsof je erop dat moment weer in zit.
En niet alleen diezelfde delen in je hersenen lichten op, maar ook dezelfde gedachtes en fysieke reacties zijn weer voelbaar.


Daarbij krijgten onze hersenen 400 miljard bits per seconde aan informatie binnen!
Die komen via onze zintuigen ons lichaam binnen.
Maar slechts 2000 bits nemen we bewust op.
Dat houdt in dat de rest van de informatie toch binnen komt in de hersenen maar niet bewust geïntegreerd wordt.
Deze bron aan informatie wordt ook wel het onderbewuste genoemd.
Met hypnotherapie maak je gebruik van de natuurlijke kracht van het onderbewuste en de 'Bron' aan informatie die daarin opgeslagen ligt.
Hypnose is doen! Inplaats van eindeloos praten. Je kunt via trance makkelijker ervaren wat je dwarszit, of wat je tegenhoudt om je doelen te verwezenlijken.
Hypnose maakt gebruik van je eigen concentratie.
Enkele trance voorbeelden:


                    
   •                     's Ochtends wakker worden en even niet weten waar je bent of waar de deur is.
   •                     Automatisch te fietsen of auto te rijden, en opeens te merken dat je er al bent.
   •                     Zo opgaan in een boek of televisieprogramma dat je iemand niet hoort binnenkomen is een vorm van trance.
   •                     Een architect moet zich het gebouw dat hij wil ontwerpen al kunnen 'inbeelden' voordat hij het kan ontwerpen.
   •                     En terwijl je dit las was je je minder bewust van de geluiden om je heen, die je nu weer hoort, en had je dus een lichte vorm van                     trance. Op deze momenten richt je de aandacht volledig op een innerlijke situatie, object, of onderwerp en ben je minder in                     contact met de buitenwereld.
  •               


Hypnose maakt hier gebruik van door deze concentratie in te zetten op een klacht, onverwerkte situatie of verder te ontwikkelen talenten. Door gerichte vragen te krijgen wordt je direct naar de kern van het probleem geleidt. Hierdoor kun je makkelijker patronen herkennen, verbanden leggen en inzichten krijgen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken houdt je tijdens hypnose geheel je eigen wil. Wat tevens inhoudt dat er vol bewustzijn is tijdens de behandeling en je dus volledig controle houdt over jezelf.Een hypnotherapeut wordt nog wel eens onterecht verward met een hypnotiseur. Een hypnotiseur brengt mensen namelijk onder hypnose, terwijl een hypnotherapeut mensen helpt uit hypnose te komen. Want een emotioneel probleem is in feite een hypnotische toestand, een conditionering, een vernauwing van het bewustzijn. Er is namelijk minder contact tussen de beide hersenen helften en men zit meer in zijn eigen belevingswereld waardoor er minder contact is met de buitenwereld.


                                                     Hypnotherapeuten helpen mensen om zichzelf uit deze conditioneringen of hypnotische toestanden te bevrijden zodat je dichter bij je eigen bron komt en vanuit een grotere vrijheid je keuzes kunt maken. Het is daarbij van essentieel belang dat je weet wat er gebeurd is tijdens de sessie zodat het onderbewuste juist bewust wordt gemaakt en mee de dag in genomen kan worden.


De toegevoegde waarde van trance is dat hierbij contact wordt gemaakt met je onderbewuste wat in het dagelijks leven vaak belemmerd wordt door ons rationele bewustzijn.

Hypnose

Hypnose is een eeuwen oude vorm van behandeling. Tijdens hypnose wordt het rationele denken tijdelijk naar de achtergrond geschoven, waardoor diepere lagen van het onderbewustzijn toegankelijk worden. Deze lagen bevatten een enorme rijkdom aan ervaringen en vermogens. Tijdens een hypnotische trance vinden psychodynamische veranderingen veel sneller plaats dan in het gewone dagbewustzijn. Door het stimuleren van het onderbewuste worden talenten, kwaliteiten, competenties en creativiteit ontwikkeld en neemt de innerlijke kracht, vitaliteit en het geluk toe.


Lichaamsgerichte hypnose is een nieuwe vorm waarin we het lichaam sterk in het proces betrekken. Daardoor kom je sneller en gemakkelijker bij je gevoelens en diepere inzichten dan wanneer het lichaam er niet bij betrokken wordt. 'Het lichaam liegt nooit' zegt men in de haptonomie. Als er alleen gepraat wordt, kun je nog gemakkelijk wegvluchten in je overlevingsstrategieën, maar als er contact wordt gemaakt met het lichaam, is dit vluchten veel moeilijker. Het lichaam geeft heel snel de essentie van het probleem aan.


  

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan op het gebied van ons bewustzijn en het functioneren van de hersenen. Gebleken is dat tijdens dromen in onze REM-slaap de hersenactiviteit hoog is en we daardoor gebeurtenissen van de dag verwerken. Hypnose brengt je in een toestand die tussen de droom en het dagbewustzijn in ligt, waar het bewuste en het onderbewuste samenvallen en elkaar ontmoeten.
Door dit onder begeleiding te doen kun je naar die situaties toe die je vandaag de dag nog (onbewust) parten spelen. Tevens wordt er aangestuurd op integratie met het bewustzijn zodat je er in je dagelijks leven werkelijk profijt van hebt.
Regressie
Regressie is een begrip uit de psychologie. Bij regressie keert iemand als het ware terug naar een eerdere fase in zijn levensontwikkeling.
Enkele voorbeelden
Een bekent voorbeeld van regressie bij kinderen is bijvoorbeeld bedplassen en oudere kinderen die weer gaan duimzuigen als ze onzeker zijn.
Ook volwassenen gaan onbewust in regressie, zoals je ook spontaan wel eens via een geur of een geluid terug bent naar "vroeger". Bijvoorbeeld als je terugdenkt aan een situatie waarbij je weer dezelfde gevoelens en emoties krijgt als toen. Zelfs je lichaam reageert dan weer zoals het toen ook deed door bijvoorbeeld gespannen te raken, buikpijn te krijgen of juist een lekker tintelend gevoel te krijgen.
Bij regressie blik je vanuit trance terug op (een periode uit) het verleden. Hierdoor kun je gevoelens en gedachten ervaren, die je misschien nog niet eerder toe hebt kunnen laten. Of verbaasd zijn dat juist die ervaring omhoog komt terwijl je gedachten daar niet opgekomen zouden zijn. Het toelaten van deze oude ervaringen maakt het makkelijker om het verleden te verwerken en achter je te laten. Regressie kan je helpen om de puzzelstukken uit het verleden een plaats te geven.

Het gebeurt soms dat men in regressie terug gaat naar een vorig leven (dit wordt reïncarnatie genoemd). Wanneer je dit ervaart maakt het niet uit of je er wel of niet om gelooft. Een vorig leven kan ook symbool staan voor dingen die je in dit leven meemaakt. Daarbij zullen de feiten moeilijk te achterhalen zijn maar zijn de gevoelens die bovenkomen er niet voor niets en worden gezien als een signaal om deze te verwerken. Het is in wezen onze natuur om alles wat de levensenergie tegenhoudt omhoog te brengen zodat het verwerkt kan worden en er weer evenwicht komt.
Gevoelens, gedachten en gedragingen waar we last van hebben zijn er daarom niet zomaar. Het is een uitnodiging van ons onderbewuste om er iets mee te doen. Om weer in balans te komen zodat ons zelfregulerend vermogen de rest kan doen.
Er vind tijdens de trance een uitwisseling plaats waarbij er vragen gesteld worden die je naar de kern van het probleem leiden. Door daar vanuit trance op te reageren zul je merken dat er soms zaken boven komen waar je zelf al lang niet meer aan had gedacht.

Vaak gaat het om het eerste wat in je opkomt, of het rationeel kloppend is doet er niet zo zeer toe, het gaat juist om de innerlijke beleving. Metaforen, beelden en fantasie geven allemaal informatie over wat er werkelijk van binnen speelt. Je onderbewuste kan die tijdens een trance veel makkelijker naar boven duwen zodat ze bewust worden en ze vervolgens benut kunnen worden.


Bij hypnose en regressie gaat het om verwerken en je bewust te worden, waardoor je energie vrij kan stromen en je talenten de ruimte krijgen.